עלייה וקליטה

אתכם בעליה ובקליטה, לאורך כל הדרך.

15

תרומות

100

מתנדבים

47

עולים

10

מדינות