Стипендия Слима Шофи

מלגת סלים שופי

נפתחה ההרשמה — מלגת הקרן לידידות ע»ש סלים שופי ז»ל, לשנת תשפ»א.

הקרן לידידות, מיסודו של הרב יחיאל אקשטיין ז»ל, פועלת בתחומי עוני ורווחה, חירום וביטחון ועלייה וקליטה וזאת לחיזוק חוסנה של מדינת ישראל והעם היהודי, ולמען בניית גשר בין העמים. פעילות הקרן מתאפשרת הודות לתמיכתם של מיליון וחצי תורמים נוצרים ויהודים ברחבי העולם.

מלגת הידידות הוקמה במטרה לקדם את השתלבותם של הצעירים/ות בני מיעוטים באקדמיה ובחברה הישראלית, וכאות הוקרה על תרומתם.

1. זכאים להגיש מועמדות כל מי שעומד בכל התנאים הבאים:

  • צעירים/ות בני העדה הדרוזית, מוסלמית והנוצרית בישראל, בוגרי/ות שירות צבאי או שירות לאומי מלא. ו/או צעירים/ות דרוזים תושבי רמת הגולן, המחזיקים באזרחות ישראלית.
  • לומד/ת במוסד אקדמי מוכר בארץ ללימודי תואר ראשון/ לימודי הנדסאי.
  • לומד/ת בהיקף לימודים מלא.

2. פרטי התכנית:
תכנית מלגות מתמשכת לאורך כל התואר (שלוש שנים לתואר ראשון וארבע שנים ללימודי הנדסה/רפואה), בכל שנה תעניק הקרן מלגה על סך 5,000 ₪

  • מלגת הידידות הינה בסך של 5,000 ₪ לכל שנה אקדמית.
  • התנדבות בקהילה, בפעילות חברתית בהיקף של 50 שעות בכל שנה אקדמית.
  • השתתפות במפגשי העשרה ולמידה קבוצתיים שיערכו בכל שנה וטקס חלוקת מלגות.
  • עמידה בתנאי הףף לא מבטיחה קבלת המלגה לאור ריבוי מועמדים אל מוי מועדים אל מול כמות המלגות המיועדות לתכנית, תבחר המלגות תבחר המלגות תבחר את המתאימים ביותר לתכנית.
  • הוועדה תבןן את התאמת המועמדים לתכנית לפי פרמטרים רבים, כמו מצב סוציואקונומי, השירות הצבאי / לאומי, מצצוע נלמד, מספר סטודנטים בבית ועוד.

3. הרשמה:
ההרשמה לתכנית: באמצעות הלינק המצורף בלבד:
http://ifcjil.formtitan.com/MELAGOT#/

מועד אחרון להגשת הבקשה: 17/10/2020

4. יצירת קשר: לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המוטבים של הקרן לידייים של הקרן לידייד8: 802ד86:802ד86:
8