Вместе для солдата вручение золотого значка

יחד למען החייל מענק תו הזהב

משוחרר/ת יקר/ה,

הקרן לידידות שמחה להעניק סך של 500 ש»ח בתו דיגיטלי מסוג «תו הזהב» למימוש ברשת שופרסל, שופרסל אונליין ובלמעלה מ-90 רשתות בארץ,

לחיילים בודדים אשר השתחררו בין התאריכים 01/01/20 ועד ה- 17/09/20.

הפעילות מבוצעת בשיתוף ‘יחד למען החייל’ ואגף כ»א בצה»ל.

לצורך זיהוי והפצת התו הדיגיטלי לטלפון הנייד שברשותך, נבקש למלא את הפרטים לא יאוחר מתאריך 31/10/2020.

ככל שתבחר שלא למלא את הפרטים לא נוכל לבחון את זכאותך.

* הפרטים שתמלא יועברו לצה»ל ולחברת שופרסל בע»מ , כדי לבצע את הפעילות ויישמרו ע»י קרן לב»י האגודה למען החייל ע»ר והקרן לידידות.

במידה ונתקלת בקושי, או ברצונך לברר מידע לגבי המענק הינך מוזמן ליצור קשר עם מדור בודדים בטלפון 1111

טופס הרשמה