Вернуться к новостям

פרק #1 — קשישים נזקקים בישראל

כל מה שבוער ומשפיע על כולנו, אך נדחק בדר»כ לשולי החדשות, טיפים עבורכם — התמודדות עם הג’ונגל החברתי הישראלי.

מוזמנים לשאול שאלות, להציע נושאים, לבקר או להאיר — העיקר שלא נהיה אדישים!