יהדות התפוצות בקרן לידידות

הקרן לידידות היא ארגון גלובלי הפועל במדינות רבות בעולם לסיוע לקהילות יהודיות הנמצאות במצוקה על רקע כלכלי, אנטישמי וביטחוני.

הקרן משקיעה עשרות מיליוני דולרים באספקת צרכים חיוניים לקשישים, משפחות וילדים במדינות חבר העמים לשעבר, פועלת לחיזוק מוסדות חינוך יהודיים ולמרכזים קהילתיים המבטיחים את המשכיות החיים היהודיים בתפוצות.

כמו כן הקרן פועלת להבטחת ביטחונן של הקהילות היהודיות הפזורות בעולם על ידי תרומה למיגון מוסדות יהודיים ומקומות התכנסות של תיירים ישראלים.