סיוע ברווחה ועוני

שיקום וחיזוק הקהילות היהודיות במדינות חבר העמים לשעבר. סיוע לצרכיהם הבסיסיים של קשישים, ילדים ומשפחות יהודיות נזקקות בחמ»ע

במשך כמעט מאה שנים סבלו קהילות יהודיות ברחבי ברית המועצות לשעבר ממלחמות, רדיפות אנטישמיות ולחצים מהמשטר הקומוניסטי אשר ביקש לפורר ולהדחיק כל זהות יהודית או דתית אחרת. עם נפילת המשטר הסובייטי עלו לשמחתנו ארצה כמיליון יהודים אך רבים אחרים נותרו מאחור ביניהם קשישים ומשפחות שמסיבות שונות לא יכלו לעלות ארצה. קהילת יהודי חמ»ע היא מהגדולות בעולם והיא בוודאי הקהילה היהודית הענייה בעולם.

המעבר משלטון קומוניסטי למשטר הנוכחי הותירו מערכת סוציאלית שבורה, קשישים ללא פנסיות וקהילות יהודיות מפוזרות ומנותקות. הקרן לידידות משקיעה כ-25 מיליון דולרים בכל שנה בפעולותיהם של ארגוני חסד כגון הג’וינט וחב»ד, המסייעים  לאוכלוסיות החיות בעוני בארוחות חמות, מזון, ציוד רפואי, הסעות לבתי חולים ועוד ופועלים לשיקום הקהילות היהודיות. לשמחתנו הרבה אנו רואים לאחר כעשרים שנות השקעה פריחה מחודשת של החיים היהודיים בחמ»ע.

בנוסף לתמיכה בסיוע הפרטני, אנו תומכים בפעילותן של מסגרות רווחה שונות כגון בתי תמחוי ומועדוני קשישים, ומסגרות נוספות המפעילות תוכניות לימוד מגוונות, מעניקות לנזקקים ארוחות חמות וביגוד, מפעילות מחנות קיץ לילדים שחיים בעוני ועוד.

תמיכה במסגרות חינוך יהודיות ופעילויות קיץ , עבור ילדים ממשפחות יהודיות במדינות ברית המועצות לשעבר

הכלי המרכזי להבטחת המשכיות החיים היהודיים בתפוצות הוא קיומם של בתי ספר יהודיים אשר מנחילים את ערכי היהדות לדורות הבאים ומספקים גם הגנה וסיוע רווחתי לילדי הקהילות היהודיות הסובלות פעמים רבות מעוני ומחסור. הקרן לידידות תומכת מזה כשני עשורים בבתי הספר היהודיים של רשתות החינוך אורט העולמי ואור אבנר, מספקת להן אבטחה, ארוחות חמות לילדים, ביגוד חם לחורף ועוד. בשנים האחרונות משרד החינוך בישראל צמצם באופן משמעותי את התמיכה במוסדות החינוך בחמ»ע והקרן לידידות בתמיכתה מנעה את קריסתם.

בנוסף לתמיכה השוטפת בבתי הספר, הקרן מתמקדת גם במימון מחנות קיץ שבהם מבלים ילדי הקהילות היהודיות מספר ימים באתרי נופש מקומיים, נהנים מאטרקציות ומשתתפים בפעולות חברתיות מגוונות עם בני גילם. מסגרות הקיץ מייצרות רצף חינוכי עם תכנים יהודיים ואף מספקות לילדים הגנה ורווחה.

בנוסף לתמיכה השוטפת בבתי הספר, הקרן מתמקדת גם במימון מחנות קיץ שבהם מבלים ילדי הקהילות היהודיות מספר ימים באתרי נופש מקומיים, נהנים מאטרקציות ומשתתפים בפעולות חברתיות מגוונות עם בני גילם. מסגרות הקיץ מייצרות רצף חינוכי עם תכנים יהודיים ואף מספקות לילדים הגנה ורווחה.